Tjänster

 • Byggentreprenader
 • bostäder
 • affärs-och kontorslokaler
 • multifunktionella byggnader
 • parkeringsanläggningar
 • Interiör
 • rekonstruktion
 • gips bording
 • fasadputs
 • målning
 • kakling
 • plattlägging
 • Exteriör
 • renovering
 • värmeisolering
 • rivning
 • taksystem
 • Infrastruktur
 • broar
 • tunnlar
 • vägar och gator
 • buller-och bländing skärmar
 • järnvägar
 • Svetsning
 • MIG
 • MAG
 • TIG
 • MMA
 • FCAW
 • SAW

 

services_image

DSD Group kan tillhandahålla ett brett utbud av personal för alla yrkesgrupper.

Våra nyckelpersonel är välutbildade och erfarna eftersom

"De bästa människor skapar de bästa företagen".

Allt från vanliga konstruktioner till skräddarsydda byggnader och anläggningsprojekt är vår specialitet.