Profil spoločnosti

Prehľad

DSD Group je medzinárodná stavebná spoločnosť so stabilným zázemím na trhu na Slovensku, v Českej republike a Veľkej Británii, od roku 2009 aj vo Fínsku a nedávno sme začali pôsobiť aj na švédskom trhu. V roku 2005 bola pôvodne založená firma pod názvom DSDmax, s.r.o. a v roku 2008 zmenila svoj názov na DSD Group, s.r.o.  

Sme flexibilná a dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť ponúkajúca naše subdodávateľské služby v stavebnom a kovospracujúcom priemysle. Sme schopní dodať kvalifikovanú a skúsenú pracovnú silu do týchto oblastí kdekoľvek a kedykoľvek. Navyše, sme hrdí na to, že môžme oznámiť rozšírenie našich služieb, pretože spoločne s našimi partnermi, dodávateľmi, ako súčasťou tímu, sme vám teraz schopní ponúknúť celý balík riešení s hlavným zameraním na stavebníctvo a kovopriemysel.

Naša spoločnosť úspešne poskytuje širokú škálu svojich služieb v spolupráci s niekoľkými domácimi, ale aj zahraničnými spoločnosťami ako je JCB, Veľká Británia a BӦGL & KRÝSL, Česká republika. Našimi najvplyvnejšími partnermi vo Fínsku sú firmy YIT Rakennus Oy a Exoteriko Oy, vo Švédsku je to spoločnosť Sehed Fasad AB. V súčasnosti je naším hlavným cieľom upevniť si našu pozíciu na pracovnom trhu v severských európskych krajinách, hlavne vo Fínsku, Švédsku a Nórsku. Všetkým naším klientom by sme chceli byť schopní ponúknuť našu pomocnú ruku kedykoľvek ju potrebujú.

Ako fungujeme

Pri vašich projektoch by sme vám radi ponúkli naše skúsenosti ako subdodávateľ s prísľubom vykonávať vo vašom mene kvalitnú prácu. Okrem toho sme tiež schopní poskytovať pracovnú silu v spomínaných oblastiach a na základe vášho dopytu sme pripravení splniť alebo zmeniť požadované množstvo pracovníkov a ušetriť tak váš čas i náklady. Zamestnanci, ktorých ponúkame, majú bohaté skúsenosti získané prácou doma, ale aj v cudzine. Kdekoľvek pre vás pracujeme, garantujeme adekvátny výkon a pracovnú silu s odbornou kvalifikáciou a mnohoročnými skúsenosťami. Podmienky našej spolupráce budú šité na mieru, vždy podľa vašich požiadaviek a predstáv.

V každej krajine, pri každom projekte, na ktorom sa zúčastňujeme poskytujeme anglicky-hovoriacich koordinátorov, ktorí sa starajú o každý detail, o hladký priebeh našej spolupráce s vami a o úspešnú realizáciu projektu.

Výber obchodného partnera je dôležité strategické rozhodnutie, ktoré by malo byť uskutočnené výhradne s ohľadom na kvalitu, služby, cenu a vhodnosť partnera . S DSD Group si vyberáte silného a oddaného partnera, ktorý Vás bude sprevádzať profesionálne na vašej ceste k úspechu. Profitujte z našich skúseností.

services_image

DSD Group je schopná poskytovať širokú škálu pracovníkov zo všetkých remeselných odvetví. Naši

kľúčoví ľudia sú vysoko kvalifikovaní a skúsení, pretože

"Najlepší ľudia vytvárajú tie najlepšie spoločnosti".

Stavby vo všeobecnosti, stavby na zákazku aj inžinierske projekty sú našou špecialitou.