Palvelut

 • Rakentamispalvelut
 • asuin/yhteisön rakenteet
 • bisnes/liikehuoneistot
 • multifunktionaaliset rakennukset
 • parkkihallit yms
 • Infrastruktutri
 • sillat
 • tunnelit
 • moottoritiet ja niiden rakenteet
 • äänettömät valonäytöt
 • rautatiet
 • Ulkoiset rakennusratkaisut
 • saneeraukset
 • eristkset
 • purkutyöt
 • kattotyöt
 • Sisäratkaisut
 • jälleenrakennukset
 • laastityöt
 • tapetointi
 • maalaukset
 • laattatyöt
 • päällystykset
 • Hitsaus
 • MIG
 • MAG
 • TIG
 • MMA
 • FCAW
 • SAW

services_image

DSD GRoup pystyy tarjoamaan laajan henkilöstön eri alojen osaajia. Luottohenkilömme ovat moniosaajia ja omaavat vankan kokemuksen.

Mottomme on "Parhaat tekijät luovat parhaat yhtiöt".

Yleiset rakennusurakat,mittatilaustyöt sekä maa/vesirakennusprojektit ovat erikoisalaamme.